Program

PROGRAM

13-18 augusti 2019

TISDAG 13 augusti

19.00 Tigleth Malkey


ONSDAG 14 augusti

19.00 "Minns du sången" Mattias Jansson & Stefan Larsson, Carl-Olov Hultby


TORSDAG 15 augusti

17.00 Lina Nielsen Afternoon tea - samling för kvinnor

19.00 Lina Nielsen


FREDAG 16 augusti

10.30 Tomas Sandell

13.30 Naim & Elvira Khoury

15.30 Naim & Elvira Khoury

19.00 Naim & Elvira Khoury


LÖRDAG 17 augusti

10.30 Per-Olof Eurell "Församlingen som bas för mission"

14.00 Hans Weichbrodt

17.00 Hans Weichbrodt

20.00 Konsert med Josefina Gniste med band


SÖNDAG 18 augusti

10.30 Gudstjänst, Hans Weichbrodt

14.00 Carl Gustaf Severin

LOVSÅNGSKONSERT

JOSEFINA GNISTE

Lördag 17 aug kl 20.00

"MINNS DU SÅNGEN"

Onsdag 14 augusti kl 19.00

MATTIAS & STEFAN

leder kvällen och sjunger

läsarsånger tillsammans

med oss.  Carl-Olov

Hultby gästar med sång

och tal. Efteråt serveras det fika.

Välkommen till en fantastisk

allsångskväll!

BARNKONFERENS

g

Lördag 14.00, 17.00  & söndag 10.30


Roslagskonferensen 2018

OM KONFERENSEN


Roslagskonferensen startades 2006 av Församlingen Korsdraget i Östhammar och hölls på Norrskedika IP utanför Östhammar. Målet var att inbjuda församlingar i Roslagen möjlighet att vara med och arrangera och uppmuntras av

att komma samman. 2009 flyttades konferensen till

Furuhöjdskyrkan, Alunda och har hållits där sedan dess.


Roslagskonferensen vill erbjuda ett möte med Gud som får beröra, där vi utrustas av Guds Helige Ande till att vara lärjungar i vardagslivet. En konferens med Jesus Kristus i centrum. 

KONTAKT


Furuhöjdskyrkan

Torpvägen 9, 747 31 Alunda


Telefon:

076-289 80 30, 070-651 22 57


Email:

info@roslagskonferensen.se