Talare

TALARE

13-18 augusti 2019

TIGLETH MALKEY

Riksevangelist, Pingströrelsen

 

 

HANS WEICHBRODT

Oasrörelsen, Svenska kyrkan

 

 

CARL GUSTAF SEVERIN

Resande evangelist

OM KONFERENSEN


Roslagskonferensen startades 2006 av Församlingen Korsdraget i Östhammar och hölls på Norrskedika IP utanför Östhammar. Målet var att inbjuda församlingar i Roslagen möjlighet att vara med och arrangera och uppmuntras av

att komma samman. 2009 flyttades konferensen till

Furuhöjdskyrkan, Alunda och har hållits där sedan dess.


Roslagskonferensen vill erbjuda ett möte med Gud som får beröra, där vi utrustas av Guds Helige Ande till att vara lärjungar i vardagslivet. En konferens med Jesus Kristus i centrum.

KONTAKT


Furuhöjdskyrkan

Torpvägen 9, 747 31 Alunda


Telefon:

0174-100 27,  0174-10368


Email:

info@roslagskonferensen.se