Program

PROGRAM

11-16 augusti 2020

TISDAG 11 augusti

19.00 Tigleth Malkey


ONSDAG 12 augusti

19.00 Tigleth Malkey


TORSDAG 13 augusti

16.00 Anna-Karin Almkvist speciellt för alla kvinnor

19.00 Sven Almkvist  "Kungen kommer" undervisning om Jesu återkomst del 1


FREDAG 14 augusti

16.00 Anna-Karin & Sven Almkvist "Trasigt blir helt"  Äktenskapets svårigheter och välsignelser

19.00 Sven Almkvist  "Kungen kommer" undervisning om Jesu återkomst del 2

LÖRDAG 15 augusti

14.00, 16.00, 18.30 Hans Weichbrodt. Bibelstudier. Tema: Vandring igenom Israel – Jesus kommer snart. En vandring både geografiskt och historiskt men också vad som väntar när Jesus kommer tillbaka.

20.30 Lovsångsgudstjänst


SÖNDAG 16 augusti

10.30 Gudstjänst Hans Weichbrodt, Kongokören

13.00 Carl Gustaf Severin m.fl.


Varje möte innehåller lovsång, vittnesbörd, predikan/ bibelstudium och förbön.

FÖR BARNEN Lördag 14.00 och 16.00 kan barnfamiljer åka till Elim Ekeby och delta i seminarierna med Hans Weichbrodt via länk, samtidigt som det anordnas aktiviteter för barnen.

OM KONFERENSEN


Roslagskonferensen startades 2006 av Församlingen Korsdraget i Östhammar och hölls på Norrskedika IP utanför Östhammar. Målet var att inbjuda församlingar i Roslagen att vara med och arrangera konferensen och uppmuntras av att komma samman. 2009 flyttades konferensen

till Furuhöjdskyrkan, Alunda och har hållits där sedan dess.


Roslagskonferensen vill erbjuda ett möte med Gud som får beröra, där vi utrustas av Guds Helige Ande till att vara lärjungar i vardagslivet. En konferens med Jesus Kristus i centrum. 

KONTAKT


Furuhöjdskyrkan

Torpvägen 9, 747 31 Alunda


Telefon:

076-289 80 30, 070-651 22 57


Email:

info@roslagskonferensen.se