Medverkande

MEDVERKANDE

11-16 augusti 2020

TIGLETH MALKEY

Riksevangelist, Pingströrelsen

SVEN ALMKVIST


ANNA-KARIN ALMKVIST


HANS WEICHBRODT

Oasrörelsen, Svenska kyrkan

CARL GUSTAF SEVERIN

Resande evangelist

OM KONFERENSEN


Roslagskonferensen startades 2006 av Församlingen Korsdraget i Östhammar och hölls på Norrskedika IP utanför Östhammar. Målet var att inbjuda församlingar i Roslagen att vara med och arrangera konferensen och uppmuntras av att komma samman. 2009 flyttades konferensen

till Furuhöjdskyrkan, Alunda och har hållits där sedan dess.


Roslagskonferensen vill erbjuda ett möte med Gud som får beröra, där vi utrustas av Guds Helige Ande till att vara lärjungar i vardagslivet. En konferens med Jesus Kristus i centrum. 

KONTAKT


Furuhöjdskyrkan

Torpvägen 9, 747 31 Alunda


Telefon:

076-289 80 30, 070-651 22 57


Email:

info@roslagskonferensen.se